chrommiedź
chlormolibden
cynknikiel
fosforpotas
germanrod
jodsiarka
irydselen
kobaltsód
krzemwanad
magnezwapń
manganżelazo